AKCE
VÝPRODEJ

Servis 

Doprava a montáž zdarma!

Standardní součástí naší nabídky kancelářského nábytku jsou komplexní služby.

Doprava do místa určení a následná montáž jsou nedílnou součástí naší práce pro vás. Zajistíme:

 • Zabalení a bezpečnou přepravu objednaného nábytku do místa vaší firmy
 • Následnou přepravu do kanceláře, vašich pracovních prostor (výnos do patra)
 • Montáž stolových podnoží a stolových desek
 • Instalaci paravánů, průchodek, přímo dle vašich požadavků
 • Montáž skříní, dvířek a dveří skříní
 • Sestavení kancelářských židlí, kancelářských křesel a věšáků
 • Vyrovnání dvířek v sestavách kancelářských skříní
 • Vyrovnání skříní, stolů na podlaze
 • Nastavení polic na výšku (šanonovou)
 • Nastavení elektrifikace stolu
 • Osazení kontejnerů kováním, montáž úchytek
 • Montáž sedáků na kontejnery
 • Instalace zámků skříní a kontejnerů
 • Luxování, umytí nábytku, úklid, odvoz nepořádku
 • Kvalitní, vstřícné, rychlé zpracování

Využijte tuto akční nabídku!

Akce platí pro nábytkovou řadu Express při jednorázové dodávce nad 30 000 Kč bez DPH.

Návrhy vaší kanceláře ZDARMA!

Zašlete nám půdorys vaší kanceláře. Vytvoříme vám zdarma optimální návrh ve 3D. Využijte našich zkušeností při zařizování interiérů, kterým se zabýváme více jak 20 let. V případě že nemáte půdorys Vaší kanceláře a nemůžete ho zaměřit, zavolejte nám a my k Vám přijedeme a Vaši novou kancelář zaměříme.

Co obsahuje návrh ZDARMA? Půdorys vaši nové kanceláře včetně kót a prostupů. Cenový návrh podle jednotlivých kusů nábytku včetně dopravy a montáže. Obrazovou část ze třech pohledů včetně pohledu z ptačí perspektivy. Případné další varianty řešení (barvy stěn, dřevodekory podlah, osvětlení atp.)

Podívejte se na některé ukázky v galerii našich 3D návrhů

PC návrhy pro vaši představu zdarma

Zašlete nám půdorys vaší kanceláře. Vytvoříme vám zdarma optimální návrh ve 3D. Využijte našich zkušeností při zařizování interiérů, kterým se zabýváme více jak 20 let.

iMáte zájem o PC návrh? iUkázky PC návrhů

Nábytek upraven na míru

V případě, že vám námi nabízené standardní prvky z jakéhokoli důvodu nevyhovují, nabízíme nadstardardní službu Nábytek upraven na míru. Takto označené výrobky upravíme za mírný poplatek na zmenšený rozměr, který potřebujete.

Příklad: Požadujete pracovní stůl š. 145 cm. Vezmeme standardní prvek stůl š. 160 cm a zúžíme ho na potřebných 145 cm. Stejně tak je možná úprava výšky a hloubky standardních prvků.

POZOR! V žádném případě se nejedná o zvětšování standardních prvků. Příklad: Stůl š. 160cm nelze zvětšit na míru š. 170 cm. To už se jedná o atypický prvek – atypickou výrobu.

<!--

Doprava a montáž

Standardní součástí naší nabídky kancelářského nábytku jsou komplexní služby. Doprava nábytku na místo určené objednavatelem, jeho následná montáž a ustavení v interiéru. To vše za rozumnou cenu.

Vám stačí jediné – pouze se zabydlet.

-->

Obchodní podmínky

I. Objednávky: Objednávky se považují za přijaté až po jejich písemném potvrzení a odeslání faxem, e-mailem,poštou, nebo osobním doručením ke kupujícímu.

II. Ceny: Ceny jsou uvedené v platném ceníku bez DPH, který vydává a aktualizuje fy LEADER. Ceny jsou uvedené franco Pardubice. Platby se uskutečňují v hotovosti, nebo na účet firmy LEADER uvedený v hlavičce faktury. Jakýkoli spor mezi objednavatelem a dodavatelem – tedy firmou LEADER, nemůže mít vliv na dohodnuté platební podmínky. V případě opožděné platby je firma LEADER oprávněna fakturovat úroky z prodlení ve výši zákonné sazby. Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat jednorázové množstevní slevy.

III. Dodávky: Potvrzené termíny dodání jsou platné pro pracovní dny. Pokud-li je požadována záloha zároveň s objednávkou ,doba dodání začíná od přijetí zálohové platby firmou LEADER.Dodávky mohou být prodlouženy vlivem vyšší moci (nehody v práci,stávky,po­litické události apod.) jejich nedodržení neopravňuje kupujícího ,aby požadoval náhradu škody, nebo odstoupení od objednávky.

IV. Vrácení zboží: Vrácení nebo výměnu zboží je nutné konzultovat s firmou LEDAER. V případě odsouhlasení firmou LEADER musí být vrácené zboží zasláno zpět na náklady objednatele v původním obalu.Cena za vrácené zboží bude stanovena firmou LEADER.

V. Přejímka zboží: Objednavatel-kupující musí ve vlastním zájmu zkontrolovat,zda je obsah dodávky nepoškozený hned při dodání .Případné reklamace zboží poškozeného přepravou je třeba řešit s přepravní společností,která je pro tento případ pojištěna.Firma LEADER nese odpovědnost za zjištěné výrobní vady a skryté výrobní nedostatky. V případě montáže kancelářského nábytku,kuchyní a interiérů u objednavatele řeší poškození zboží přepravou montážník,který si na místě zboží přebírá k následné montáži.

VI. Doprava kancelářského nábytku, kuchyní a interiérů: Veškerý sortiment kancelářského nábytku, kuchyní a interiérů firmy LEADER se dopravuje k objednavateli-kupujícímu smluvním přepravcem a to podle typu a provedení výrobku .Rizika spojené s přepravou zboží nese odběratel – přepravce .V rámci ČR je přeprava zboží účtována za smluvní ceny.

VII. Odpovědnost-záruka Jakákoliv stížnost týkající se možných zřetelných závad na výrobky firmy LEADER bude přijata formou dopisu. Pokud-li má být stížnost přijatá, musí být závada přesně popsána, jmenovitě – jak a kdy byla závada zjištěna. Firma LEADER si vyhrazuje právo prozkoumat výrobek, který je předmětem stížnosti.

Jakýkoliv obchodní případ realizovaný s firmou LEADER znamená bezpodmínečné přijetí těchto Obecných obchodních podmínek.

↑ nahoru